ENGLISH
0

1 Ιουνίου 2005

Πρόσκληση των μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 23-05-2005, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες πέντε ( 24-06-2005), ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα Γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λ. Ριανκούρ αριθμός 78α, στην Αθήνα, με τα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2004, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή. 2.Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2004, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή. 3.Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την εταιρική χρήση 2004. 4.Έγκριση διανομής μερίσματος στους Μετόχους και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004. 5.Έγκριση διανομής κερδών στο Προσωπικό της Εταιρείας. 6.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01-01-2005 έως 31-12-2005 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 7.Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 8.Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη παράταση ή ανανέωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων Εταιρειών. 9.Επικύρωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 10.Παροχή, κατά τροποποίηση των άρθρων 6 παρ. 1, 16 παρ. 1, 23 και 27 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3156/2003). Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία την οικεία βεβαίωση του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ